Độc đáo lễ hóa voi, ngựa “khủng” tại hội Đền Gióng

Độc đáo lễ hóa voi, ngựa “khủng” tại hội Đền Gióng

Đến hóa voi, ngựa ở lễ hội Đền Gióng du khách thập phương đều, mong được chung tay khiêng voi, khiêng ngựa ra bờ sông để hóa. Bởi...