Lạng Sơn: Được bảo vệ, cá chép bình an tiễn Táo quân

Lạng Sơn: Được bảo vệ, cá chép bình an tiễn Táo quân

Những năm trước, nhiều người tranh thủ dịp nhà nhà cúng tiễn Táo quân để chặn bắt cá chép kiếm lời. Nhưng năm nay, do tuyên truyền...