Tôi sẽ thay đổi “tư duy cỗ Tết”

Tôi sẽ thay đổi “tư duy cỗ Tết”1

Ngày 9 tháng Giêng, hội thơ chúng tôi có họp và câu chuyện xoay quanh…bánh chưng thừa đang được báo chí nêu. Chúng tôi đều giật...