Thứ Bảy, ngày 23/09/2017 14:37 PM (GMT+7)
Khám phá Tết đặc biệt của dân tộc ít người nhất Việt Nam

Khám phá Tết đặc biệt của dân tộc ít người nhất Việt Nam

Người Ơ Đu tính thời gian trong năm bắt đầu từ ngày có tiếng sấm (Tết Chăm Phtrong) đầu tiên. Đây là tập tục cổ xưa của các dân...