Trấn Thành “lạy sống” hot boy múa lửa

Trấn Thành “lạy sống” hot boy múa lửa

Trong khi đó, Việt Hương phải thốt lên: “Bạn có tính giải trí kinh khủng”.