Nỗi đau chất chồng phía sau phiên xử kẻ thảm sát 4 bà cháu

Nỗi đau chất chồng phía sau phiên xử kẻ thảm sát 4 bà cháu

Kẻ thủ ác Doãn Trung Dũng đã phải lĩnh mức án cao nhất - tử hình, nhưng còn đó biết bao nỗi đau chồng chất mà chẳng có mức...