Cuộc đời bi kịch của Hoàng hậu trẻ nhất lịch sử Trung Quốc

Cuộc đời bi kịch của Hoàng hậu trẻ nhất lịch sử Trung Quốc

Thượng Quan Hoàng hậu (89 TCN - 37 TCN) là Hoàng hậu duy nhất của Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng, Hoàng đế thứ 8 nhà Tây Hán. Bà là...