Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 23:12 PM (GMT+7)
Lịch trình ân sủng mỹ nữ của vua chúa Trung Quốc

Lịch trình ân sủng mỹ nữ của vua chúa Trung Quốc

Vào thế kỷ 10, lịch được sử dụng để quyết định thời gian sinh hoạt tình dục của vua chúa với các phi tần, mỹ nữ. Một số thái giám...