Long Nhật nói Thanh Lam "ruột để ngoài da" khi chê ca sĩ miền Nam

Long Nhật nói Thanh Lam "ruột để ngoài da" khi chê ca sĩ miền Nam

Theo ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Thanh Lam không phải là người xấu bụng, nghĩ sao nói vậy nên khiến người khác đau lòng.