Bắc Giang: Thầy giáo "sờ mông, sờ đùi" học sinh lớp 5 nhận kỷ luật

Bắc Giang: Thầy giáo "sờ mông, sờ đùi" học sinh lớp 5 nhận kỷ luật

Thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh ở Bắc Giang bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, chuyển công tác sang làm nhân viên hành chính...