Video: Bí ẩn quả cầu lửa xanh xé toạc trời Âu

Video: Bí ẩn quả cầu lửa xanh xé toạc trời Âu

Quả cầu lửa xanh bí ẩn có thể nhìn thấy tại nhiều nước tại châu Âu.