Chính thức bỏ phương án tổ chức thi hoa hậu trong động Thiên Đường

Chính thức bỏ phương án tổ chức thi hoa hậu trong động Thiên Đường

Phương án tổ chức thi Hoa hậu Hòa bình thế giới trong động Thiên Đường gây nhiều tranh cải đã được tỉnh Quảng Bình chính thức loại...