Gặp thủ khoa đạt điểm 10 môn Văn tốt nghiệp

Gặp thủ khoa đạt điểm 10 môn Văn tốt nghiệp

Với suy nghĩ, tình cảm và thái độ được bộc lộ trong bài thi về tình hình biển Đông, Nguyễn Thị Thúy Lành giành điểm tuyệt đối...