Truyện dự thi: Hưu quê

Truyện dự thi: Hưu quê

Bây giờ chả biết trách ai, chỉ tự trách mình thôi. Biết thế… Ở đời, chỉ cần vài ba cái biết thế thì cũng đã xong một kiếp. Lão San...