Trung tá 'dùng chân tác động vào người nhân chứng': Lời công an...

Trung tá 'dùng chân tác động vào người nhân chứng': Lời công an...3

"Một mặt vẫn ưu tiên động viên công an phường Phú Thạnh tập trung giữ gìn trật tự an ninh trong phường để phục vụ nhân dân vui xuân...