Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1 sẽ bị kỷ luật về hành chính?

Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 1 sẽ bị kỷ luật về hành chính?

Theo một vị cán bộ là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương, việc UBKT Trung ương thi hành kỷ luật cảnh cáo với Thiếu tướng...