Chính phủ đồng ý cho phép các cơ sở giết, mổ thịt an toàn hoạt động

Chính phủ đồng ý cho phép các cơ sở giết, mổ thịt an toàn hoạt động

Sau cuộc họp bàn biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi ngày 13/5, Chính phủ đã chính thức có kết luận về việc giao Bộ NNPTNT...