Thứ Tư, ngày 20/09/2017 12:59 PM (GMT+7)
Dương Hồng Sơn: “Đặng Văn Lâm khác hẳn các thủ môn Việt Nam”

Dương Hồng Sơn: “Đặng Văn Lâm khác hẳn các thủ môn Việt Nam”3

Trong bối cảnh các thủ môn Việt Nam, từ cấp ĐTQG cho đến các tuyển trẻ liên tiếp mắc những sai lầm tai hại, khiến đội nhà nhận kết...