Sau quyết định kỷ luật, điện thoại của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải "không liên lạc được"?

Sau quyết định kỷ luật, điện thoại của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải "không liên lạc được"?

Ngày 4/6, với mong muốn trao đổi với Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải xung quanh quyết định xử lý kỷ luật mới đây của UBKT Trung ương và...