Tổng cục trưởng Du lịch xin lỗi: Chờ xem sửa lỗi thế nào

Tổng cục trưởng Du lịch xin lỗi: Chờ xem sửa lỗi thế nào2

Theo đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, vụ việc Tổng cục trưởng Tổng cục...