Thủ tục chuyển từ chứng minh thư sang căn cước công dân

Thủ tục chuyển từ chứng minh thư sang căn cước công dân1

Tôi muốn chuyển từ chứng minh thư sang căn cước công dân. Thủ tục thế nào? (Bạn đọc Mai Hoa - Hà Nội).