Lời cảm ơn của BTC Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân

Lời cảm ơn của BTC Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân

Ngày 10/12/2019, tại TP. Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân, với chủ đề “Tháo gỡ vướng mắc, liên kết 6...