Các Bộ trưởng sẽ hành động gì sau Thủ tướng đối thoại với nông dân

Các Bộ trưởng sẽ hành động gì sau Thủ tướng đối thoại với nông dân

Ngày 9.4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi đối thoại với nông dân Việt Nam. Tham dự buổi đối thoại còn có các...