Thủ tướng thấy nhiều mặt hàng Việt Nam có lợi thế tại Hoa Kỳ

Thủ tướng thấy nhiều mặt hàng Việt Nam có lợi thế tại Hoa Kỳ

"Khi Thủ tướng Chính phủ thăm cửa hàng của con gái Tổng thống Hoa Kỳ, tại đây ông thấy thương hiệu của Việt Nam có lợi thế như...