Kim Jong-un nhắc đến Việt Nam khi gặp Tổng thống Hàn Quốc

Kim Jong-un nhắc đến Việt Nam khi gặp Tổng thống Hàn Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên được cho là nhiều lần nhắc đến Việt Nam trong cuộc trò chuyện riêng với Tổng thống Hàn Quốc tại hội nghị...