Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội: Trump - Kim sẽ "định đoạt số phận Hàn Quốc"

Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội: Trump - Kim sẽ "định đoạt số phận Hàn Quốc"

Chủ tịch quốc hội Hàn Quốc khẳng định thượng đỉnh Mỹ - Triều rất quan trọng với người dân Hàn và ông tin tưởng hội nghị sẽ thành...