Nơi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un hoành tráng đến mức nào?

Nơi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong Un hoành tráng đến mức nào?

Cả phòng họp và phòng ăn của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ  - Triều lần 2 đều...