Việt Nam chính thức lên tiếng về Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Việt Nam chính thức lên tiếng về Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Việt Nam chính thức lên tiếng phản ứng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên diễn ra tại Singapore.