Đón ông Donald Trump dự Thượng đỉnh Mỹ Triều, nhiều hộ kinh doanh đóng cửa hàng

Đón ông Donald Trump dự Thượng đỉnh Mỹ Triều, nhiều hộ kinh doanh đóng cửa hàng

Nhiều hộ kinh doanh trên đường Đỗ Đức Dục đã tạm đóng cửa hàng để phục vụ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Người dân khu vực...