Quả bóng Putin tặng Trump phải được kiểm tra gián điệp?

Quả bóng Putin tặng Trump phải được kiểm tra gián điệp?

Tâm lý e ngại Nga của người Mỹ có lẽ đã được đẩy lên một cấp độ mới chỉ với một… quả bóng.