Nhân viên Vietcombank được thưởng tết "khủng"

Nhân viên Vietcombank được thưởng tết "khủng"9

Lãi lớn, ban lãnh đạo Vietcombank quyết định chi hơn 2.600 tỷ đồng để thưởng tết cho nhân viên. Theo đó, mỗi nhân viên sẽ được...