Vì sao người dân bất bình?

Vì sao người dân bất bình?17

Rất nhiều ý kiến đều thống nhất với nhau rằng, hành vi của đại úy Lê Thị Hiền náo loạn sân bay và thượng úy Nguyễn Xô Việt gây sự,...