Không mở cả 8 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình sẽ là thảm họa đất nước

Không mở cả 8 cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình sẽ là thảm họa đất nước5

Ông Trần Quang Hoài- Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NNPTNT) đã chia sẻ như trên về việc vừa qua phải mở cùng...