Jack Ma: “VN có rất nhiều sự than phiền, và đó chính là cơ hội”

Jack Ma: “VN có rất nhiều sự than phiền, và đó chính là cơ hội”1

Trái với nhiều ý kiến cho rằng lập nghiệp ở Việt Nam rất khó khăn bởi nạn tham nhũng, hối lộ, thiếu minh bạch…Jack Ma cho rằng...