Đề xuất sốc: Chấp nhận để nông dân mất đất khi tích tụ đất đai

Đề xuất sốc: Chấp nhận để nông dân mất đất khi tích tụ đất đai

Nếu cho phép tích tụ đất đai nhưng không quản lý chặt chẽ, có thể sẽ xảy ra một bộ phận doanh nghiệp lợi dụng chủ trương tích tụ...