“Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013” tìm được người chiến thắng

“Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013” tìm được người chiến thắng

Với khả năng ứng xử và biểu diễn xuất sắc, Nguyễn Phương Trà My đã trở thành người chiến thắng trong cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC...