Ẩn họa từ việc ồ ạt trồng "cây vàng" thanh long

Ẩn họa từ việc ồ ạt trồng "cây vàng" thanh long

Thanh long được xem là “cây vàng” của ngành trái cây Việt Nam, bởi trong hơn 3 tỷ kim ngạch xuất khẩu trái cây năm 2017 thì thanh...