Chùm ảnh: Toàn cảnh hội thảo “Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu nghành nông nghiệp”

Chùm ảnh: Toàn cảnh hội thảo “Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu nghành nông nghiệp”

Sáng nay, Hội thảo “Tín dụng ngân hàng thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với...