Đầu tư nông nghiệp CNC: Sợ rủi ro, không lo thiếu vốn

Đầu tư nông nghiệp CNC: Sợ rủi ro, không lo thiếu vốn

Các ngân hàng đã giải ngân gần 32.000 tỷ đồng cho vay lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (CNC), nhưng việc tồn tại nhiều rủi ro,...