Nhếch nhác lễ hội đầu năm

Nhếch nhác lễ hội đầu năm

Ấn tượng về một số lễ hội đầu năm mới, theo ghi nhận của NTNN, chủ yếu là nhếch nhác, lộn xộn, bẩn thỉu và “chặt chém”.