Tin thế giới: Choáng với cách Trung Quốc vung tiền quyến rũ đối tác

Tin thế giới: Choáng với cách Trung Quốc vung tiền quyến rũ đối tác

Bí quyết thành công của Trung Quốc trong quan hệ với châu Phi để cho đồng tiền đảm trách vai trò đi tiên phong khai hoang mở lối...