Thiếu gia đặt lễ đính hôn bằng... gánh tiền nặng 102kg

Thiếu gia đặt lễ đính hôn bằng... gánh tiền nặng 102kg

Một thiếu gia ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc khiến tất thảy mọi người choáng nặng khi trong ngày ăn hỏi của mình đã mang theo sính...