Đảng Xanh từ bỏ kiểm lại phiếu bầu cử ở 3 bang chiến địa của Mỹ

Đảng Xanh từ bỏ kiểm lại phiếu bầu cử ở 3 bang chiến địa của Mỹ

Ngày 3.12, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Xanh Jill Stein đã từ bỏ nỗ lực yêu cầu kiểm lại phiếu tại Pennsylvania.