Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng: Mới san lấp mặt bằng dù dự kiến 2018 cấp nước

Dự án nhà máy nước mặt sông Hồng: Mới san lấp mặt bằng dù dự kiến 2018 cấp nước

Rậm rịch triển khai từ khá lâu nhưng đến nay Dự án Nhà máy nước mặt sông Hồng được xây dựng trên địa bàn xã Liên Hồng, huyện Đan...