Thứ Sáu, ngày 24/11/2017 02:06 AM (GMT+7)
AQ sân gôn

AQ sân gôn

Bạn hồi bé của Mõ tôi có thằng Gôn. Bố nó đặt tên Gôn do ông thường giữ gôn trong những trận bóng trẻ con sân ruộng.