Tình trạng “ném tiền qua cửa sổ” của Tập đoàn dầu khí PVN

Tình trạng “ném tiền qua cửa sổ” của Tập đoàn dầu khí PVN2

Không phải bây giờ, mà ngay tại thời điểm “mang chuông đi đánh nước người” (tháng 6 năm 2010) người ta đã cảnh báo về tình trạng...