Chủ quán bún chả nói lý do trưng bày vật dụng bữa ăn của ông Obama

Chủ quán bún chả nói lý do trưng bày vật dụng bữa ăn của ông Obama

Khi bức ảnh những vật dụng trong bữa ăn của Tổng thống Obama được trưng bày trong lồng kính được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã...