Thứ Hai, ngày 22/01/2018 17:27 PM (GMT+7)
Đoạn phim đầu tiên về bữa bún chả của Obama ở Hà Nội

Đoạn phim đầu tiên về bữa bún chả của Obama ở Hà Nội

Trong đoạn video, Tổng thống Obama thốt lên: “Món này ngon chết người”.