Chuyện giờ mới kể: “Mai phục” đón ông Trump và Putin đến Đà Nẵng

Chuyện giờ mới kể: “Mai phục” đón ông Trump và Putin đến Đà Nẵng

Tháng 11.2017, lần đầu tiên người dân, du khách được chứng kiến sân bay quốc tế Đà Nẵng “thiết quân luật” chưa từng có. Lãnh đạo...