Vụ tông CSGT ở Hải Phòng: 'Không tránh kịp thì phải chịu, chứ...'

Vụ tông CSGT ở Hải Phòng: 'Không tránh kịp thì phải chịu, chứ...'1

"Lái xe cố tình đâm vào các chiến sĩ CSGT, nếu không tránh kịp và không bám lên nóc capo xe thì phải chịu, chứ không ai dám đánh...