"Thực phẩm sạch thì không rẻ, nhưng Mỹ Linh đã nhầm"

"Thực phẩm sạch thì không rẻ, nhưng Mỹ Linh đã nhầm"1

Liên quan đến cuộc tranh luận phát ngôn về thực phẩm sạch, bẩn của ca sĩ Mỹ Linh đang khiến mạng xã hội nóng lên, Dân Việt nhận...