Để khách ăn cỗ lấy phần bị xử phạt: Quy định vô lối

Để khách ăn cỗ lấy phần bị xử phạt: Quy định vô lối8

Các chuyên gia văn hoá, xã hội chia sẻ quan điểm về quy định chủ nhà làm cỗ bị phạt tiền nếu để người dân ăn cỗ lấy phần mang về...