Thứ Bảy, ngày 23/09/2017 14:34 PM (GMT+7)
Trâu chọi húc chết chủ: Không có chất kích thích trong trâu số 18

Trâu chọi húc chết chủ: Không có chất kích thích trong trâu số 18

Ông Hoàng Xuân Minh - Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn cho biết: "Không có chất kích thích trong trâu số 18 húc chết chủ là ông Đinh Xuân...