Mỹ kết luận về công nghệ "bom nhiệt hạch" Triều Tiên

Mỹ kết luận về công nghệ "bom nhiệt hạch" Triều Tiên

Washington cho rằng những gì Triều Tiên làm thể hiện sự khiêu khích và đáng báo động, mặc dù về năng lực kỹ quân sự không có nâng...